• Nederlands
  • English
  • Deutsch

Geschiedenis container

foto stella container services

Op 4 mei 1966 arriveerde Sea-land’s container carrier "Fairland" voor de 1e keer in Rotterdam. Ze loste en laadde 35’ft containers met haar eigen boordkranen. Met haar 3 zusterschepen, elk een capaciteit van 226 containers, onderhield de “Fairland” een wekelijkse dienst tussen Noord-Amerika en Noordwest-Europa. Sea-land is niet de uitvinder van de container, ook waren zij niet de eerste rederij die containers vervoerde over de Atlantische oceaan. Sea-land is echter wel de rederij welke begonnen is met een “full container” service tussen twee continenten.

Spoor en wegvervoer

Containers of laadkisten worden al gebruikt sinds eeuwen. In de eerste wereldoorlog gebruikten de Amerikanen containers voor de aanvoer van munitie naar het front in Europa. Echter pas rond 1980 werd er op grotere schaal gebruik gemaakt van containers zoals we ze nu kennen, in gestandaardiseerde maten.

Na de eerste wereldoorlog kreeg het containervervoer een extra stimulans. In 1928 tijdens een conferentie in Rome werd besloten de containers te gebruiken voor een “door-to-door” transport via het spoor. Hiermee werd bereikt dat het omladen van trein op truck vergemakkelijkt werd. Destijds hoopte men met deze beslissing het snel groeiende vrachtaanbod per spoor naar zich toe te trekken.

In Nederland vervoerde van Gend & Loos goederen van en naar het spoor in containers, eerst in houten containers welke later werden vervangen door metalen containers. Pas na de tweede wereldoorlog gingen de inmiddels multi-modale containers een rol spelen in het zeevervoer. British Railways begon met het vervoer over het kanaal en de grotere Europese rederijen startten met het vervoeren van containers tussen de Europese havens.

Tot in het midden van de jaren 60 speelde de maritieme containers geen rol van betekenis binnen het Europese vrachtgebeuren, dit in tegenstelling tot Amerika. Het containervervoer kreeg een explosieve groei in de jaren 50. Één van de vooraanstaande gebruikers van containers was een wegvervoerder: Malcolm Mc Lean, later de oprichter van Sea-Land.

Het Amerikaanse begin

Mc Lean was een groot transportbedrijf in de USA. Met zijn transporten dwars door Amerika ondervond hij veel problemen met de wet- en regelgeving op het gebied van vervoer. Deze waren (en zijn deels nog) per staat zo verschillend dat er werd gezocht naar een oplossing om de containers door het hele land te vervoeren zonder deze problemen. De oplossing werd gevonden door een oude tanker om te bouwen, zodat hij hier zijn containers op kwijt kon. In 1956 werd de eerste trip gemaakt van de port of Newark (New Jersey) naar Houston (Texas). In het begin werden de containers verscheept met chassis, later werden zij los aan boord gezet en kon begonnen worden met het stapelen van de containers.

Tien jaar later onderhielden containerschepen inmiddels verbindingen in 25 havens op het Amerikaanse vasteland, Puorto Rico, Alaska, de Domicaanse republiek en Panama. Bijna al deze havens hadden zich in snel tempo aangepast voor dit soort vervoer door uit te breiden en faciliteiten te maken voor het containervervoer. Tevens werden er op grote schaal computers ingezet voor het begeleiden van de containers en hun inhoud.

Helaas was er weer een oorlog nodig om de groei van het containervervoer te temporiseren, deze keer de oorlog in Vietnam. De container was het vervoermiddel bij uitstek om grote hoeveelheden lading zo snel mogelijk naar het front te krijgen. Nog steeds speelde de container in Europa geen rol van betekenis.

Rotterdam

Ondanks het feit dat men zich in Rotterdam bewust was van de snelle opkomst van de container, waren de mensen verrast van de snelheid waarmee de container de wereld veroverde. Toen in 1966 de eerste maritieme container uit Amerika kwam, werd er nog volop gebouwd in het Eemhaven gebied, (waar nu ECT Home division huist).

De ouderwetse Eemhaven was een haven voor behandelen van conventionele lading. Zoals bij de meeste havens waren de kades aan de Eemhaven 60 meter breed, 20 meter voor de loodsen en 40 meter tussen kade en Loods. Voor het behandelen van containers is echter veel meer plaats nodig, daardoor werd op het laatste moment besloten om een gedeelte van de zojuist uitgediepte Margriethaven weer droog te leggen.

De Stuwadoor Quick Dispatch, de eerste afhandelaar van containers in Rotterdam voor de rederij Sea-Land in 1966, reserveerde een 60 meter brede kade in de Prins Beatrixhaven. Uiteindelijk werd dit 171 meter, puur en alleen voor het behandelen van containers.

Atlantic containers

In april 1966 begon United States Lines (USL) met de eerste geplande containerdienst over de Atlantische Oceaan. Zij hadden hiervoor 4 vrachtschepen gedeeltelijk uitgerust met containerdragers. Elk schip had een capaciteit van 13.300 dwt. Het eerste schip van deze geplande containerdienst die Rotterdam aandeed was de “American Racer”. Met 3 zusterschepen onderhield de “American Racer” een wekelijkse dienst tussen de havens van de oostkust van Amerika en Rotterdam. De schepen van USL werden geladen en gelost bij de Muller Progress terminal in de Prinses Beatrixhaven.

De eerste transatlantische dienst met volledige containerdragers werd de volgende maand gelanceerd door “Malcon Mc.Leans bedrijf, Sea-land inc. Het eerste schip in deze dienst “Fairland” arriveerde op 4 mei in de Rotterdamse haven. Fairland vertrok op 23 april met 226 35’ft containers uit Elizabeth (New Jersey) en deed buiten de Rotterdamse haven ook de havens van Bremen en Grangemouth aan.

De “Fairland” en haar 3 zusterschepen in de transatlantische dienst laadden en losten de containers met 2 brugkranen die de schepen zelf aan boord hadden. Dit betekende dat zij niet afhankelijk waren van het haven materiaal.

Het begin van het succes

Aangezien er tot deze tijd nog geen specifieke container terminal in Rotterdam was, legden de Sea-Land schepen aan bij stukgoed cargadoor Quick Dispatsch (nu onderdeel van ECT) in de Beatrixhaven. Een paar dagen voor het arriveren van de “Fairland”, werd de ECT opgericht door 5 stuwadoors en de Nederlandse spoorwegen.

De ECT terminal verwelkomde het eerste containerschip op 31 augustus 1967 en is intussen uitgegroeid tot één van de grootste containerterminals in de wereld. Een jaar na de aankomst van de “Fairland” had Sea-Land 6.000 containers van en naar Rotterdam vervoerd. Met de komst van de “Fairland” is het succes van de container in Rotterdam begonnen.

(top)